Mgr. Gisela Kutnohorská
Mgr. Nikola Kadlíčková
Bc. Blanka Bobotová

Mgr. Gisela Kutnohorská

Mgr. Nikola Kadlíčková

Bc. Blanka Bobotová

Mgr. Nikola Kadlíčková * pomoc při odvykání kouření

Moje maminka se biorezonancí zabývá již řadu let, a tak jsem dostala tu úžasnou příležitost jí naslouchat, učit se od ní a přihlížet tomu, jak pracuje s klienty.

Již během svého vysokoškolského studia na Newton College a.s. (obor Management se zaměřením na psychologii) jsem se začala hlouběji zajímat o vliv biorezonance na lidský organismus nejen teoreticky, ale i prakticky. Vzdělávala jsem se přímo na biorezonančním pracovišti a moje diplomová práce úzce souvisela s touto alternativní metodou. Postupně jsem si rozšiřovala znalosti a praktické dovednosti a získávala potřebné certifikáty pro svoji profesní dráhu.

Velmi mě zaujala možnost pomocí biorezonance podporovat eliminaci různých závislostí (nikotin, alkohol, sladké, káva,…) a pomoci řešit problematiku neplodnosti. Mnoho klientů také přichází pod vlivem stresových situací (v zaměstnání nebo rodině) s různými problémy v oblasti psychiky, které většinou ústí v problémy somatické (tělesné). Vzhledem k tomu, že jsem na vysoké škole studovala psychologii, tato odbornost mi v praxi velmi pomáhá. Pracuji i s Bachovými esencemi.

Velmi oceňuji obrovský potenciál biorezonanční metody. Nové poznatky v této oblasti umožňují další vzdělávání v tematicky zaměřených seminářích. Svoji práci vnímám jako poslání.

Získané certifikáty: